Par Kabalas Centru

Kabalas centrs ir garīga un izglītojoša organizācija, kuras būtība ir sniegt pasaulei Kabalas gudrību. Kabalas centrs pastāv jau vairāk kā astoņdesmit gadus, tomēr tā garīgie pirmsākumi meklējami daudz senāk - no 16. gadsimta skolotāja Rava Izaka Luria līdz Ravam Šimonam Bar Johaij, kas atklāja galveno Kabalas tekstu - Zohar - vairāk kā pirms 2000 gadiem.

Kabalas centrs tika dibināts 1922. gadā, Jeruzalemē. Tā dibinātājs bija Ravs Jehuda Ašlags, viens no ievērojamākajiem 20. gadsimta kabalistiem.

Kad Ravs Ašlags atstāja šo pasauli, Kabalas centra vadību pārņēma Ravs Jehuda Brandvains. Un pirms savas nāves Ravs Brandvains centra vadību nodeva Ravam Bergam, kurš jau 30 gadus Kabalas centru vada kopā ar savu sievu Kārenu Bergu.

Kaut arī pastāv daudzi akadēmiski Kabalas pētījumi, Kabalas centrā šo gudrību neuztver kā akadēmisku disciplīnu, bet gan kā veidu, kā radīt labāku dzīvi. Kabalas centrā praktiskie instrumenti un garīgās mācības ir pieejami katram, lai veiktu personīgo transformāciju un izmaiņas.